Andar Kirtan, Hor Guun Gaam
Aisi Preet Karo Man Mere
Aath Pehar Prab Jano Nehre
Kaho guru Ja Ka Nirmal Bhaag
Har Charnee Ta Ka Man Laag.